Zadania Zespołu Zabezpieczenia

Zespół Zabezpieczenia podlega prorektorowi ds. wojskowych. Do podstawowych zadań Zespołu należy zapewnienie funkcjonowania Akademii jako jednostki wojskowej, umożliwienie sprawnego pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych, a także zaopatrzenia ASzWoj w niezbędne środki trwałe, materiały i urządzenia oraz ich przydział podstawowym jednostkom organizacyjnym Akademii.

Ponadto Zespół Zabezpieczenia prowadzi gospodarkę nieruchomościami ASzWoj, planuje i nadzoruje działalność obsługowo-remontową, zapewnia funkcjonowanie Akademii w zakresie teleinformatycznym oraz organizuje zabezpieczenie kadry i pracowników w zakresie medycyny pracy. Pracę Zespołu w dużej mierze reguluje Zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej nr 1 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie zasad zabezpieczenia logistycznego działalności bieżącej Akademii Sztuki Wojennej.

Strukturę Zespołu Zabezpieczenia tworzą:

• Wydział Planowania
• Wydział Ogólny
• Wydział Logistyki
• Zespół Wsparcia Teleinformatycznego
• Ambulatorium.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Zbigniew Baczkowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-08
Data dodania i edycji:
2016-11-04 06:19:39 :
Weronika Kukla
2017-02-07 13:44:58 :
Monika Lewińska
2017-02-08 09:43:20 :
Monika Lewińska
2017-02-08 09:45:30 :
Monika Lewińska
2017-02-08 11:56:45 :
Monika Lewińska