Zadania Wydziału Personalnego

Wydział Personalny jest jednostką organizacyjną podległą rektorowi-komendantowi, właściwą w sprawach administracyjnych, dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz zatrudnienia w Akademii.

Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Personalny należy m.in. prowadzenie rekrutacji pracowników cywilnych, współuczestnictwo we wprowadzaniu zmian organizacyjno-etatowych oraz uaktualnianie dokumentacji ewidencyjnej żołnierzy zawodowych, słuchaczy, kursantów i pracowników Akademii. Ponadto, Wydział Personalny przygotowuje coroczną ocenę sytuacji kadrowej uczelni, a także odpowiada za realizację polityki kadrowej i płacowej ASzWoj, zarówno w stosunku do żołnierzy, jak i pracowników cywilnych.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04
Data dodania i edycji:
2016-09-29 22:03:15 :
Monika Lewińska
2016-10-27 15:35:11 :
Weronika Kukla
2016-11-03 09:09:14 :
Weronika Kukla
2016-11-04 06:10:46 :
Weronika Kukla