Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką analityczno-ekspercką, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Do zadań Centrum należy m.in. przygotowanie opracowań naukowo-analitycznych na potrzeby kierownictwa państwa, MON oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski, upowszechnianie i popularyzacja wyników badań, m.in. przez organizowanie konferencji, sympozjów, publikację analiz, raportów i komentarzy, dotyczących bezpieczeństwa narodowego, a także opracowywanie programów strategicznych dla bezpieczeństwa RP, mających na celu przyczynianie się do umocnienia suwerenności państwa.

Jednostkami organizacyjnymi Centrum są: 1) Ośrodek Badań Azji, 2) Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej, 3) Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej CBB: www.cbb.akademia.mil.pl

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04
Data dodania i edycji:
2016-10-26 14:33:49 :
Weronika Kukla
2016-10-26 15:40:56 :
Weronika Kukla
2016-11-04 06:23:31 :
Weronika Kukla